Meny
Tillbaka
Fel vid läsning från databas

Logos är förmodligen inte installerat för rätt användare. Databasen är inte inlagd i appdatakatalogen för Logos-användaren.

Logos måste installeras lokalt på datorn (kan inte installeras på server) och installeras för användaren som skall använda Logos.

Inloggning fungerar ej

Någon användare har gjort en anmälan till oss att det inte går att logga in på Logos.
Det kan bero på flera saker:
• Korrekt användarnamn och lösenord har ej angivits.
• Användaren har raderats ur Logos.
• Användaren har ej tillräckliga rättigheter på den här PC:n. Det uppstår ett problem (speciellt i XP och Vista) med att Logos inte får lov att köra sin Access-databas. Detta beror på att användarna har begränsade rättigheter på den lokala PC:n, vilket hindrar Access-databaserna från att köras. Rättigheterna styrs av operativsystemet och inte av Logos.

Dette kan løses med å øke rettighetene til mappen der Logos-databasen er plassert(C:\Programfiler\Logos\Database eller C:\Programfiler (x86)\Logos\Database). Sørg for at brukerne også har rettighetene Endre og Skrive:

Administrationsrättigheter vid installation av Logos

Om Logos installeras på en PC som redan har en befintlig installation av Logos, kommer Logos att föreslå att det installeras på samma ställe som den föregående installationen. Vid installationen av Logos kommer det automatiskt att tas backup av alla elever med testresultat. Alla elever överförs på så sätt till den nya installationen.

Kom ihåg att det krävs administrationsrättigheter vid programinstallation.

Det är rekommenderat att regelbundet ta backup av elevdata. Det kan göras på följande sätt:
Exportera alla elever till fil. Detta görs genom att starta upp Logos. I menyn, välj ”Fil” och ”Exportera testresultat”. De här elevdata kan importeras igen till Logos med menyvalet ”Fil” och ”Importera testresultat”.

Reaktionstiden blir inte registrerad

På deltest där tiden inte har blivit korrekt registrerad , kommer det i Detaljerad rapport komma fram följande meddelande: Inte registrerat. Det kan bero på flera saker:

1. Ljudinställningen är fel

Mikrofonen är inte tillräckligt känsligt inställd . Då uppfångas inte svaga ljud inte blir uppfångat av datorn. Detta gäller ofta deltest 7 (Grafem-fonem-omkodning ) i uppgiftsdel 1. Vid sådana tillfällen ska testledaren göra en ny kalibrering av ljud! (Se information om detta i Handbok till Logos.

2. Eleven avger svar för tidigt

Icke registrerad reaktionstid kan också bero på att eleven avger svaret innan hela uppgiften är presenterad. Det kan hända i deltest som Fonemsyntes och Fonologiskdiskriminering i uppgiftsdel 1. Avger eleven svar innan den gröna cirkeln visas på skärmen kommer man att höra en "pling"-signal, och då registreras inte reaktionstiden. Välj då Upprepa senare. I annat fall kommer Detaljerad rapport att visa Inte registrerat istället för reaktionstiden.

Aktivering av abonnemang

Kundnamn och Kundnyckel skall återges exakt enligt informationen i kundbrevet. Ha i åtanke att kundnyckeln endast består av små bokstäver och siffror.

Felaktig databas

Detta kan visa på något fel vid installationen. Försök att ladda ner Logos på nytt. Om det inte går, ta kontakt med den tekniska supporten (geir@logometrica.no).


Registrering av ljud

Kalibrering av ljud

Det är viktigt att mikrofonen är optimalt kalibrerad under testning. Det är en förutsättning för korrekt tidsregistrering (R2 och R2-R1) i Logos. Kom ihåg att mikrofonen måste kalibreras före varje test.

Ta en titt på vår video om kalibrering här!

Krymp skärmbilden

Om skärmbilden är för stor, över 100 %, syns bland annat inte Start- och Stoppknappen under de olika deltesterna. Korrigera storleken som följer:
• Gå in på kontrollpanelen
• Klicka på skärmen
• Välj normal (100 %).

TeamViewer