Meny

Alla som vill använda Logos måste certifieras av Logometrica.

Genom att se kursen, läsa handboken för Logos och testa en elev som du tror har lässvårigheter, kvalificerar du dig för att skriva en certifieringsrapport som skickas in för godkännande av Logometrica. När rapporten godkänts får du ett certifieringsbevis och kan kartlägga lässvårigheter och diagnosticera dyslexi med hjälp av Logos.

Certifieringskursen är för specialpedagoger, speciallärare, skolpedagoger, logopeder och psykologer.

Certifieringskursen arrangeras som en webbkurs, vilket innebär att du kan följa den när du vill. Så snart du har beställt kursen, får du ett e-postmeddelande med en länk för inloggning samt användarnamn och lösenord. Du har åtkomst till kursen i 60 dagar efter att den har beställts.

Du får information om allt du behöver veta kring användningen av Logos av Logometricas fagliga chef, Ingjerd Høien Tengesdal. Hon föreläser i olika kapitel à 3─8 minuter. Kursen er textad på svenska. Du kan titta på kapitlen så ofta du vill.

Kursen består av 6 delar:

  1. Presentation av uppgiftsdel och standarder
  2. Kännetecken på olika stadier i läsutvecklingen
  3. Høien och Lundbergs ordavkodningsmodell
  4. Orsak till och kännetecken på dyslexi
  5. Hur läsa och förstå Logos testprotokoll
  6. Genomgång av en utredningsrapport.

Parallellt med at följa kursen ska du läsa handboken till Logos. Den er tilgängelig för nedladdning når du er inloggad på Logos.

Efter kursen testar du en elev som har läsutmaningar och skriver en certifieringsrapport. (Använd inte uppgiftsdelen för nivå 2.)

Kursdeltagare lägger normalt ner två arbetsdagar på rapporten.

Certifieringsrapporten består av utredningsrapport, testprotokoll, elevprofil, indikatorschema samt försättsblad till certifieringsrapport. Skicka certifieringsrapporten till certifiering@logometrica.se.

Exempel godkänd certifieringsrapport.

Det finns inte någon tidsfrist för försändelse av certifieringsrapporten.

Rapporten måste anonymiseras. Detta görs genom att redigera elevens namn i elevregistret innan rapporten genereras.

Behandlingstiden är normalt 4─6 veckor från det att rapporten är registrerad som mottagen. När rapporten är godkänd skickas ett certifieringsbevis till dig. Rapporter som inte godkänns kan efter revidering utvärderas på nytt.

Kursen kostar 1 500 NOK. Avgift vid rättning av eventuellt reviderad rapport är NOK 700 kronor.

Din arbeidsplats måste prenumerere på en Logos-licens til deg för att du ska kunna anmäla dig till certifiseringskursen.

I Sverige arrangerar Säffle UtvecklingsModell (SUMAB) platsbundna certifieringskurser. Om du önskar denna typ av certifieringskurs, kontakta SUMAB. Om du har gått på et certifiseringskurs arrangerat av SUMAB, skickar du certifiseringsrapporten til dom.

I Finland ordnas svenskspråkiga kurser i Logos vid Åbo Akademi i Vasa. Vanligtvis ordnas två kurser per år, men det går även att beställa kurs vid behov. Ta kontakt med Ann-Katrine Risberg (arisberg@abo.fi) för närmare information.