Meny

Alla som vill använda Logos måste bli certifierad användare av Logos. Man kan certifiera sig genom att gå Logometricas certifieringskurs.

Logometricas certifieringskurs arrangeras som en webbkurs, vilket innebär att du kan se kursen när du vill. Så snart du har beställt kursen, får du ett e-postmeddelande med en länk för inloggning samt användarnamn och lösenord. Du har åtkomst till kursen i 60 dagar efter att den har beställts.

Genom att se föreläsningarna, läsa Logos handbok och testa en elev som du tror har lässvårigheter, kvalificerar du dig för att skriva en certifieringsrapport som skickas in för godkännande av Logometrica. När rapporten är godkänd får du ett certifieringsbevis och kan kartlägga lässvårigheter och diagnosticera dyslexi med hjälp av Logos.

Certifieringskursen riktar sig till specialpedagoger, speciallärare, skolpedagoger, logopeder och psykologer.

Du får information om allt du behöver veta kring användningen av Logos av kursledaren som föreläser i olika delar. Du kan se föreläsningarna så många gånger du vill under kursperioden.

Kursen består av 6 delar

  1. Introduktion till Logos
  2. Den normala läsutvecklingen
  3. Høien och Lundbergs ordavkodningsmodell
  4. Dyslexi och lässvårigheter
  5. Tolkning av testresultat
  6. Tolkning, elevexempel

Parallellt med att följa kursen ska du läsa Logos handbok. Den är tillgänglig för nedladdning under Dokument när du är inloggad i Logos.

Efter kursen testar du en elev som har läsutmaningar och skriver en certifieringsrapport.

Använd inte uppgiftsdel för årskurs 2.

Kursdeltagare lägger normalt ner två-fem arbetsdagar på rapporten.

Du skickar in certifieringsrapporten, som består av utredningsrapport, testprotokoll, elevprofil, indikatorschema och försättsblad till certifiering@logometrica.se.

Det finns inte någon tidsfrist för försändelse av certifieringsrapporten, som skrivs individuellt. Bifoga försättsblad till rapporten, som finns här.

Rapporten måste anonymiseras. Detta görs genom att redigera elevens namn i elevregistret innan rapporten skickas in.

Behandlingstiden är normalt 4─6 veckor från det att rapporten är registrerad som mottagen. När rapporten är godkänd skickas ett certifieringsbevis till dig. Rapporter som inte blir godkända kan efter revidering utvärderas på nytt.

Kostnad

Kursen kostar 3 250 SEK. Avgift vid rättning av reviderad rapport är 700 SEK.

Din arbetsplats måste prenumerera på en Logos licens åt dig, dvs. att du måste ha tillgång till din egen licens för Logos, för att du ska kunna anmäla dig till certifieringskursen. Det är inte tillåtet att använda en kollegas licens.

Andra kurser

I Sverige arrangerar Säffle UtvecklingsModell (SUMAB) digitala dagskurser. Om du önskar denna typ av certifieringskurs, kontakta SUMAB. Om du har gått en certifieringskurs arrangerat av SUMAB, skickar du certifieringsrapporten till dem.

I Finland ordnas svenskspråkiga kurser i Logos vid Åbo Akademi i Vasa. Vanligtvis ordnas två kurser per år, men det går även att beställa kurs vid behov. Ta kontakt med Ann-Katrine Risberg (arisberg@abo.fi) för närmare information.Nu kan du certifiera dig när och var det passar dig!

Beställ certifieringskurs
Redan köpt kursen? Logga in här