MenyDyslexi är grekiska och betyder svårigheter med ord (”dys” = svårigheter, ”lexia” = ord).

Dyslexi drabbar cirka 3-5 % av västvärldens befolkning

Dyslexi förekommer på alla intelligensnivåer.

Dyslexi är ärftligt.

Dyslexi leder till fördröjd läs- och skrivutveckling, men även dyslektiker lär sig att läsa.

Dyslexi behöver inte förhindra planerad utbildning och/eller yrkesval.

Dyslexi eller lässvårigheter? Nedan har vi sammanställt mer information om dyslexi för dig som är förälder, lärare eller specialpedagog.

Föräldrar

Lärare

Speciallärare

Logos är det mest exakta verktyget vi har för diagnostisering av dyslexi.

Beställ Logos
Priser och köpvillkor