Meny
Ordet är grekiska och betyder svårigheter med ord (”dys” = svårigheter, ”lexia” = ord).

Circa cirka 3-5 % av västvärldens befolkning drabbas

Dysleki förekommer på alla intelligensnivåer och er är ärftligt

Det leder till fördröjd läs- och skrivutveckling, men även dyslektiker lär sig att läsa

Dyslexi behöver inte förhindra planerad utbildning och/eller yrkesval

Dyslexi eller lässvårigheter? Nedan har vi sammanställt mer information om dyslexi för dig som är förälder, lärare eller specialpedagog.

Föräldrar

Lärare

Speciallärare

Logos är et verktyg för diagnostisering av dyslexi.

Beställ Logos
Priser och köpvillkor