Meny
Tillbaka
Dyslexi eller lässvårigheter


Fonologi betyder läran om språkljudens funktion och en fonologisk brist ger bland annat stora svårigheter med att lära sig läsa med hjälp av ljudning (sätta ihop ljud till ord). Det kan være vanskelig å skille mellom lesevansker og dysleksi. Men dysleksi gir ofte mer alvorlige og omfattende lesevansker enn andre typer lesevansker. Uansett årsak er det imidlertid viktig å få kartlagt vanskene tidlig, slik at en kan få hjelp til å overvinne dem. Logos en test som er spesielt utviklet med tanke på å avdekke styrker og svakheter i leseprosessen. På bakgrunn av testresultatene kan en også si om lesevanskene skyldes dysleksi. Like viktig er det at Logos forteller deg hva du bør jobbe videre med, for å styrke leseferdigheten.

Kännetecken grundskolan:


Det kommer alltid att finnas stora individuella variationer, men nedan ges ändå en enkel översikt över några av de viktigaste kännetecknen för dyslexi: • Omfattande problem med bokstavsinlärningen i 1:a och 2:a klass (koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstavstecken), kan fortfarande vara osäker på några bokstäver i 3:e klass.
 • Stora svårigheter att lära sig läsa med hjälp av ljudning (sätta ihop ljud till ord).
 • Läser med hjälp av ljudning även i 3:e och 4:e klass
 • Otillräcklig förmåga att känna igen ord man har läst många gånger tidigare (inte, jag, flicka, hur, vad, etc.)
 • Läser långsamt
 • Hoppar över småord vid läsning
 • Klipper av ändelserna på ord eller läser fel ändelse
 • Dålig stavning (sjuling = kylling, sgule = skule, såfe = sove osv.)
 • Svårigheter med att uttala «svåra» ord (Mitsubishi, rododendron, representant, initiativ osv.), förenklar dessa i eget uttal.
 • «Letar efter ord» när de pratar. Har problem med att komma ihåg vad enkla saker kallas, speciellt ord för saker som används relativt sällan av personen: visp, grus, kardborreband, persienn, kalkylator osv.
 • Svårigheter med att lära sig glosor, trots ihärdig övning
 • Svårigheter med att automatisera multiplikationstabellen (men god förståelse för logiken)
 • Bra ljudförståelse (förstår mer när de får något uppläst än när de själva läser)


Kännetecken gymnasieskolan och vidareutbildning:


Det kommer alltid att finnas stora individuella variationer, men nedan ges ändå en enkel översikt över några av de viktigaste kännetecknen för dyslexi: • Läser antingen snabbt och felaktigt, eller (mycket) långsamt och rätt
 • Läser ordets kärna korrekt (t.ex. gutt), men med fel ändelse (gutter istället för guttene)
 • Förväxlar ord som liknar varandra visuellt
 • Gillar mer att läsa «inombords» än att läsa högt
 • Kan ha god läsförståelse, trots dålig avkodningsförmåga
 • Stora svårigheter med engelska (och ev ett andra främmande språk)
 • Dålig stavning. Kan inte regler för dubbel konsonant, uttalar stumma d i slutet av ord, glömmer h:na i frågeorden osv.
 • Svårigheter med att lära sig främmande ord och facktermer (fotosyntes, biosfär, division, adjektiv, evolution osv.)
 • Kan inte lilla multiplikationstabellen
 • Minns väl vad som berättas och förklaras muntligt
 • Har stor hjälp av användning av olika system och «logiska följder» i inlärningen
När kan dyslexi diagnosticeras?


Hur tidigt dyslexi kan diagnostiseras beror på en rad faktorer. Den som utreder måste ha en överblick av ett antal faktorer, bland annat ärftlighet, utbildning, grad av tillrättaläggande, tidig språkutveckling, uppmärksamhetsnivå, motivation, koncentrationssvårigheter osv. Orsaken till att man kartlägger alla dessa områden är att lässvårigheter ibland kan se ut som dyslexi, men så visar det sig att svårigheterna kan skyllas på hög frånvaro, flytt, otillräcklig uppmärksamhet, etc. Att ha översikt över dessa förhållanden är viktigare ju yngre eleven har, och avgörande för korrekt diagnostisering i grundskolan. Vid utredning av unga och vuxna är behovet av ytterligare information mindre, men man bör alltid inhämta så fullständig information som möjligt.

Logometrica rekommenderar att man kartlägger och diagnostiserar så tidigt som möjligt, men man bör inte dra slutsatsen dyslexi före årskurs 3.

Kan man övervinna dyslexi?


Dyslexi har man hela livet, men lässvårigheterna kan övervinnas. Det är heller aldrig för sent att få hjälp, men störst effekt har åtgärder som vidtas tidigt (de första åren i skolan). De allra flesta med dyslexi lär sig att läsa, men många har kvarstående svårigheter med högläsning (läsflyt) och rättstavning.

Hjälpmedel


Många har stor nytta av olika hjälpmedel. Hjälpmedlen tilldelas av NAV efter ansökan från skolan. Det är vanligast att söka om bidrag till dator, stavningsprogram (Lingdys, Textpilot etc.) och ljudböcker. Det finns även en lång rad andra nyttiga hjälpmedel som är anpassade till olika åldersgrupper.