Meny
Tillräcklig kartläggning, detaljerade testresultat och individuella förslag på åtgärder. Läs mer om innehållet i Logos:

Testuppgifter

Testresultat

Åtgärder

Logos är grekiska och betyder ord.

Logos kan användas från årskurs 2 till vuxna.

Logos kartlägger testpersonens läsförmåga och kan upptäcka dyslexi.

Logos mäter läsflyt, förståelse, avkodningsförmåga, delprocesser i avkodningen och rättstavningsförmåga.

Logos föreslår åtgärder baserade på den enskilda elevens resultat.

Logos kan användas till upprepade testningar.

Logos är standardiserat på svenska.

Nu har alla skolorna i vår kommun använt Logos i några år. Och NU ser de att det fungerar. Åtgärderna hjälper. Föräldrarna är jättenöjda, lärarna är jättenöjda och vi i PPT är mycket nöjda. PP-rådgivare, 2015