Meny
Tillbaka
Enkel åtgärdsrappot


Logos föreslår åtgärder för de deltest/förmågor elever uppvisar svårigheter med. Åtgärderna skapas automatiskt om resultatet är under 30 på en av de tre huvudpercentilerna: Percentilen för korrekthet, percentilen för tidsåtgång eller effektivitetspercentilen. Detta är också orsaken till att det ibland kan se ut som att Profilrapporten och Enkel åtgärdsrapport inte motsvarar varandra i Logos. Orsaken är alltså att Enkel åtgärdsrapport inkluderar alla tre huvudpercentiler, medan Profilrapport endast återger effektivitetspercentilen.

Tiltaksrapport_svensk.jpg#asset:1404

Utförlig åtgärdsrapport


I den utförliga åtgärdsrapporten får du en översikt över olika åtgärder i «prosaform». Här visas därför inte bara metoder, men även teori som underbygger nyttan av metoden, och ger dig referenser till aktuell litteratur. Avslutningsvis får du också en diskussion om behovet av olika organisatoriska överväganden, samarbete med föräldrar, utmaningar vid tvåspråkighet etc.
I övrigt skapas åtgärder för delförmågor med poäng under percentilen 30 precis som vid Enkel åtgärdsrapport.

fyldig_tiltaksrapport_svensk.jpg#asset:1