Meny

Tia Berg är specialpedagog på Sandesundsveien grundskola åk 1–7 i Sarpborgs kommun, cirka 10 mil sydost om Oslo. Hon har arbetat med Logos länge och har djup kännedom om verktyget och dess fördelar. Här berättar hon om hur hon jobbar i praktiken och vad hon uppskattar mest med Logos.

Logos gör det effektivt att utreda läs- och skrivsvårigheter

Tia började på Sandesundsveien grundskola för två år sedan. Innan dess arbetade hon som specialpedagog på en annan skola. Tia har varit certifierad testledare sedan 2015. Efter ett halvt år på Sandesundsveien beslutade skolan att prenumerera på en licens för Logos till Tia. Sedan dess, på bara ett och ett halvt år, har Tia utvärderat och diagnostiserat över 30 elever med dyslexi!

Tack vare Logos effektivitet och att Tia finns på plats menar hon att det går snabbt och smidigt att utreda de elever där man misstänker att det finns någon form av läs- och skrivsvårighet.

“Det kan gå så snabbt som en vecka att testa en elev, ställa en diagnos, återkoppla till föräldrarna och ansöka om stöd. Godkännandet för digitala hjälpmedel kan komma redan veckan därpå”, berättar Tia.


Lär känna eleverna innan hon utreder med Logos

Enligt Tia är det en stor fördel att hon lär känna eleverna innan de genomgår en utredning med Logos. Hennes första möte med en elev där man har uppmärksammat svårigheter går ut på att eleven får göra en självskattning med 56 påståenden relaterade till allt från koncentrationssvårigheter och fokus till utmaningar med läsning och stavning.

“Har man utmaningar med läs och skriv kan man bli nervös och stressad i testsituationen. Därför är det värdefullt att jag först lär känna eleven, och självskattningstestet ger mig en bra bild av elevens utmaningar. Det underlättar för både mig och eleven när det i nästa steg är dags för Logos”, säger Tia.


Bäst med Logos är mängden deltester, dokumentationen och supporten

Tia tycker att det bästa med Logos är att det finns så många deltester och att de även undersöker delar som arbetsminne och förståelse. Det ger henne en bra bild av elevens utmaningar och styrkor.

Hon uppskattar också Logos gedigna dokumentation och rapportverktyg som finns för alla årskurser.

“Tack vare det omfattande och tydliga underlaget som genereras i Logos underlättas både återkoppling till elever, föräldrar och lärare, samt ansökningsprocessen för att få hjälpmedel. När eleven lämnar vår skola efter årskurs 7 följer Logos-utredningen med till nästa skola. Det gör att en utredning hos oss finns som stöd för eleven genom hela utbildningstiden”, förklarar Tia.

Hon lyfter också hur tryggt det är att ha Logometricas support tillgänglig där hon kan diskutera och få vägledning om en elevprofil är otydlig.

“Bland det bästa är att se elevernas utveckling efter att ha fått rätt hjälpmedel. Jag är så stolt över att få vara delaktig”, avslutar Tia.


Logometrica-tia-berg.jpg#asset:9977

Tia Berg, Sandesundsveien grundskola