Meny

Liselotte Lundberg har arbetat som specialpedagog på socialförvaltningen i Skellefteå kommun i 10 år och använde Logos för att utreda och stödja barn med läs- och skrivsvårigheter. Nu har hon precis gått i pension och hon delar sina erfarenheter av sitt arbete med Logos med oss.

”Systemet är otroligt användbart på många sätt. Man får en djupgående insikt i läsprocessen hos elever med svårigheter”, berättar hon.

I sitt arbete träffade Liselotte barn från alla stadier inom grundskolan. För att förstå varje individs läsprocess använde hon Logos som en viktig del av sitt arbete. Fanns det redan en Logos-utredning på barnet kunde hon enkelt ta del av den eftersom profilerna i systemet är enkla att dela med relevanta parter. Det gjorde att det var smidigt att samarbeta med andra aktörer, såsom hem, skola och psykolog, och på så sätt stödja barnets utveckling.


"Hade jag alla rätt!?"

Liselotte upplever att barnen själva reagerade positivt på användningen av Logos. Även om testningen tog några timmar upplevde de ofta sessionen som fascinerande och motiverande.

”Logos har en fiffig struktur som gradvis ökar ansträngningen på ett smidigt sätt, vilket gör att barnen håller sig engagerade i testningens alla delar. Det är tilltalande och roligt för barnen, och de vill göra mer”, reflekterar hon.

Liselotte berättar att barn efter avslutad testning kunde fråga: "Hade jag alla rätt!?" Hon såg detta som ett tydligt bevis på att testningen hade gått bra och att barnen hade varit intresserade och gett sitt bästa.

Liselotte Lundberg har arbetat med Logos i över ett decennium och fortsätter att vara imponerad av dess effektivitet och användbarhet. Nu har hon gått i pension men lämnar en varm rekommendation till sina branschkollegor som fortsätter med arbetet att stödja barn med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.


Kundcase med:

Liselotte Lundberg, Skellefteå kommun