Meny

Sedan mars 2023 är Linnéa Edsmyr logopedisk rådgivare för Logometricas svenska användare av Logos. Med sin gedigna bakgrund som både logoped och specialpedagog har hon djupa kunskaper om läs- och skrivsvårigheter, dyslexiutredningar, analys och pedagogiska åtgärder. Linnéa arbetar också med att utveckla Logometricas svenska kursutbud.

Hej Linnea! Berätta mer om din bakgrund?

Jag är utbildad logoped från Karolinska Institutet i Stockholm, där jag blev examinerad 2013. Jag jobbade i många år på Logopedbyrån Dynamica, först inom flera olika områden, läs- skriv- och språkliga utredningar, barns tal och språkutveckling i tidigare åldrar och neurologiska tal- och språkstörningar. Jag arbetade då med med äldre personer med afasi och även med behandling inom neurodegenerativa sjukdomar som ALS och Parkinson, där behandlingen handlar mer om att hitta andra sätt att fortsätta kommunicera på. En otroligt fin och viktig patientgrupp att arbeta med.

Därefter hamnade jag i skolans värld och delade min tid mellan läs-, skriv och språkliga utredningar på Dynamica och i en roll som specialpedagog på en F-6 skola. Något jag känner att jag har stor nytta av i min nuvarande roll på Logometrica.

Varför valde du att utbilda dig till logoped?

Jag jobbade som vikarie på en förskola och då kom det logopeder dit för att hjälpa barn som hade behov av det. Jag tyckte att det verkade vara en bra utbildning med en spännande blandning av ämnen inom bland annat psykologi och medicin. Det bästa med logopedyrket är att känna att man faktiskt kan göra stor skillnad för någon annan.

Vad gör du i din roll på Logometrica?

Jag är logopedisk rådgivare som till stor del innebär att finnas tillgänglig för teknisk och pedagogisk support för de som använder verktyget Logos. Logometrica är ju ett norskt bolag och i och med att de anställde mig förstärker vi närvaron och servicen för våra svenska användare. Nu kan vi ge våra svenska användare samma goda förutsättningar att använda Logos på bästa möjliga sätt.

Berätta mer om hur du arbetar med det svenska kursutbudet?

Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi är svåra ämnen och det underlättar förstås för användarna om allt material finns tillgängligt på svenska. Nyligen släppte vi äntligen certifieringskursen på svenska, något som tidigare bara funnits på norska med svensk text hos oss. Man har 60 dagar på sig att genomgå kursen i sin egen takt. Den är digital och uppdelad i sex olika avsnitt; intro till Logos, normal läs- och skrivutveckling, Høien och Lundbergs ordavkodningsmodell, dyslexi och lässvårigheter, tolkning av testresultat samt tolkning med elevexempel. Utöver detta finns också tre st demonstrationsfilmer – hur man loggar in och kommer igång, hur testutförandet går till och hur man genomför bearbetningen i Logos. När man känner sig redo avslutas utbildningen med en övning där man praktiskt ska testa en elev, tolka resultaten och skriva en rapport. Den skickas till mig som utfärdar certifieringsbeviset.

Framöver vill vi förbättra kursutbudet på svenska ytterligare för de som har en licens. Vi planerar kurser, online eller på plats, i hur man använder Logos på djupet, analyserar resultat, tar fram åtgärder och när man bör vidareremittera för andra utredningar.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Att det är varierat och att jag får arbeta med verktyget på djupet samtidigt som jag har en fot kvar i det spännande utredningsarbetet. Jag gillar att vägleda användarna och agera bollplank.

Har du jobbat i Logos i dina tidigare roller?

Ja, i mitt arbete som logoped var Logos ett väldigt viktigt verktyg.

Vad gör du när du inte jobbar?

Jag umgås med min familj som består av min man och mina två barn, Ines och Nova, som är 6 och 8 år. Utöver barnens aktiviteter försöker jag hitta tid för vänner och träning, och då framförallt gym och simning.

Var ser du Logometrica och Logos om 3 år?

Då hoppas jag att alla som jobbar med utredning av läs- och skrivsvårigheter använder Logos i sitt arbete eftersom det är ett tillförlitligt verktyg. Även om alla barn i grundskolan har rätt till stöd oavsett diagnos eller inte, skulle det göra det ännu lättare att snabbare ge fler elever rätt stöd och hjälp samt en bättre förståelse till varför de har dessa svårigheter.

Vill du komma i kontakt med Linnéa når du henne på linnea@logometrica.se eller 076 140 42 67.