MenyLogos, testets namn, är grekiska och betyder ord

Testet kan användas på elever från årskurs 2 och upp till vuxna

Logos kartlägger testpersonens läsförmåga och avslöjar dyslexi

Det mäter läsflyt, förståelse, ordavkodning och rättstavning

Det förelås åtgärder baserat på den enskilde testpersonens resultat

Testet kan användas för upprepade tester

Logos är vetenskapelig standardiserat på svensk

Nu har alla skolorna i vår kommun använt Logos i några år. Och nu ser de att det fungerar. Åtgärderna hjälper. Föräldrarna är jättenöjda, lärarna är jättenöjda och vi i Elevhälsan är mycket nöjda. Specialpedagor i Elevhälsan