Meny
Vad är Logos?

Tänk dig Logos som en slags specialpedagogisk GPS som ger dig möjligheten att enkelt navigera i läslandskapet. Logos identifierar nämligen både elevens nuvarande position, ger dig en översikt av terrängen (styrkor och svagheter), samt föreslår den bästa rutten fram till målet (åtgärder). Det ä orsaken till att många specialpedagoger säger att de inte kan göra sitt jobb utan Logos. Logos är verktyget som gör det möjligt för läraren att göra ett utmärkt jobb för elever med lässvårigheter.


Som bekant finns det många olika orsaker till att någon har svårt att läsa. Logos kan dock användas för alla typer av lässvårigheter och även för att kartlägga svensk läsutveckling hos minoritetselever. Logos pekar, oavsett orsak, på individens utmaningar och föreslår lämpliga åtgärder.

Vem bör testas?

Logos är ett omfattande test och det är därför inte naturligt att testa alla elever med Logos. Däremot bör man testa elever som inte följer en normal, förväntad läsutveckling. Dessa elever identifieras oftast med hjälp av ett lågt betyg på screeningtester eller kartläggningsprov. Andra gånger kan det vara en oro hos lärare eller vårdnadshavare som ligger till grund för en närmare kartläggning av läsfärdigheten. Många skolor har därför egen Logos-certifierad personal anställd vid skolan och kan då utföra sådana test fortlöpande. Detta är mycket resurssparande för både skolan och eleven. Logos kan användas för elever i årskurs 2-10, och för vuxna.

Vem kan använda Logos?

För att använda Logos måste du vara certifierad. Det betyder att man inte kan administrera eller tolka resultaten av Logos utan en godkänd certifiering. Alla med pedagogisk eller psykologisk utbildning kan dock anmäla sig på en av våra kurser och genomgå en sådan certifiering.