Meny
Utsyr og skärminställningar

Windows-versionen kan köras på Windows 7, 8 och 10. Skärmstorleken får inte vara mindre än 13 tum. Programmet behöver ha ett ledigt diskutrymme på 200 MB. Logos använder sig av Word.

Knapparna Återuppta senare, Starta och Stäng visas inte om skärminställningen är fel. I Windows 10 är standardstorleken på text och appar 150 %. Det är för högt. Stäng Logos och högerklicka när du pekar på den tomma Windows-skärmen. Välj skärminställningar, gå till Skala och inställningar och välj 125 % som storlek på text, appar och andra element.

Kalibrering av mikrofon

Eleven behöver ha ett headset. Vi rekommenderar Sannheiser PC 8 USB och Jabra Evolve 20 MS Stereo.

Om headsetet ansluts efter att Logos öppnats behöver Logos avslutas och öppnas igen. Kontrollera att eventuella knappar på headsetet för ljud in och ut är på.

Du får ett meddelande om mikrofonen inte fungerar som den ska.

Kontrollera att volym och förstärkare har rätt inställningar:

- Välj Kalibrera ljud, välj Egenskaper, välj Inspelning, klicka på mikrofon, välj Nivå och kontrollera volymen.

- Justera volymen i kalibreringsfönstret. När du säger ”ett, två, tre” efter att du har klickat på Start ska du se tre gröna pelare som syns tydligt genom den horisontella röda linjen.

- I kalibreringsfönstret ser du bakgrundsbruset som ett lågt, grönt ”täcke”. Lyft den röda, horisontella triggerlinjen så att den ligger över bakgrundsbruset.

Felanmälan vid förhandsvisning av rapporter beror på att ni inte har valt skrivare till PC:n.

Du får meddelandet ”Det har uppstått ett allvarligt fel” om Logos inte hittar något headset. Avsluta Logos, anslut ett headset i PC:n och öppna Logos på nytt.

Glömt användernamn och lösenord

När Windows-versionen öppnar första gången är både användarnamn och lösenord "sys". Användarnamnet och lösenordet kan ändras när du är i Logos. Logometrica får inga uppgifter om nytt användarnamn och lösenord.

Om du glömt användarnamnet eller lösenordet kan du följa instruktionerna i nästa stycke för att nollställa Logos. Data du inte gjort backup på kan inte hämtas.

Håll ner Windows-tangenten och r-tangenten samtidigt. Skriv "%appdata%/Logos" i det lilla fönstret. Peka på filen med namnet Logos av typen SQL i det stora fönstret. Högerklicka och välj Slett. Stäng fönstret. Öppna Logos. Skriv "sys" som användarnamn och lösenord. Aktivera Logos med ditt kundnamn och din kundnyckel.

Du hittar kundnamnet och kundnyckeln genom att logga in på Mina Licenser på Logometricas hemsida.