Meny
Aktivering av Logos

Du hittar kundnamn och kundnyckel genom att logga in på Profil på Logometricas hemsida. Inloggningsinformationen anges i kundbrevet. Om du inte har fått detta, kan du få upplysningarna genom att kontakta Logometrica.

Avsaknad av fri licens kan förklaras av att fakturan inte är betald.

Om du vill flytta en licens till en ny dator, måste Logometrica frigöra licensen på din gamla dator. Informera Logometrica om ditt kundnamn. Uppge användar-ID och maskinnamn om abonnemanget gäller flera licenser.

Glömt användernam og lösenord

När Logos öppnar första gången är både användarnamn och lösenord "sys". Användarnamnet och lösenordet kan ändras när du är i Logos. Logometrica får inga uppgifter om nytt användarnamn och lösenord.

Om du glömt användarnamnet eller lösenordet kan du följa instruktionerna i nästa stycke för att nollställa Logos. (Data du inte gjort backup på kan inte hämtas.)

Håll ner Windows-tangenten och r-tangenten samtidigt. Skriv "%appdata%/Logos" i det lilla fönstret. Peka på filen med namnet Logos av typen SQL i det stora fönstret. Högerklicka och välj "Byt namn". Skriv "Logos old". Stäng fönstret. Öppna Logos. Skriv "sys" som användarnamn och lösenord. Aktivera Logos med ditt kundnamn och din kundnyckel.

Du hittar kundnamnet och kundnyckeln genom att logga in på Profil på Logometricas hemsida. Inloggningsuppgifterna står i kundbrevet. Om du inte har detta kan du få uppgifterna genom att kontakta Logometrica. Skicka ett mejl till logometrica@logometrica.no eller ring oss mellan 8.00 och 15.30 på +47 51 77 80 45.

Kalibrering av ljud

För att hålla kontroll på ljudet bör eleven använda headset. Använd inte inbyggd mikrofon och högtalare.

Om ett headset anslöts efter att Logos öppnades bör Logos avslutas och öppnas igen. Kontrollera att knappen på headsetet för ljud in och ut är aktiverad.

Välj Kalibrera ljud i Fil i Logos och kontrollera att volymen och förstärkaren är inställda korrekt. Välj Egenskaper, välj Inspelning, klicka på mikrofonen, klicka på Nivå och kontrollera volymen. Justera volymen och förstärkaren i kalibreringsfönstret i Logos. När du säger "ett, två, tre" ska du få tre gröna pelare som tydligt går genom den horisontella röda linjen. Pelarna kan gå genom taket i kalibreringsfönstret utan problem.

Bakgrundsbrus kan fångas upp av mikrofonen och tolkas som elevens svar. Klicka på Fil och välj Kalibrera ljud. I kalibreringsfönstret visas bakgrundsbrus som en låg, grön matta. Lyft den röda horisontella triggerlinjen så att den ligger över alla gröna vertikala linjer i bakgrundsbruset.

På några uppgifter kan en dialogruta ge information om att vänta med att svara tills skärmen visar en grön cirkel. Det kan också bero på att mikrofonen fångar upp bakgrundsljud. (Se ovan.)

Du kan se hur ljuden registreras på sista uppgiften genom att hålla ner Windows- och r-tangenten samtidigt. Skriv "%appdata%\Logos\Calibration\last_test.png." Klicka på OK.

Skicka mejl till logometrica@logometrica.no eller ring oss mellan 8.00 och 15.30 för teknisk support.

Hittar inte knappar

Knapparna Återuppta senare, Starta och Stäng visas inte på skärmen om texten har gjorts för stor. Stäng Logos och högerklicka när du pekar på en tom Windows-skärm. Välj skärminställningar, gå till Upplösning och ställ in och välj 100 % som storlek för text, appar och andra element.

Reaktionstiden registreras inte

Det står "Ej registrerat" i rapporterna om Logos inte klarar av att mäta tiden som använts på uppgiften. Det kan skyllas på att ljudinställningarna inte är rätt utförda. Läs om kalibrering av ljud.

Det kan även skyllas på att eleven har gett sitt svar innan Logos började att mäta reaktionstiden. Gör deltestet på nytt, läs handledningen för deltesterna och se till att eleven inte svarar för snabbt.

Nödvändig och rekommenderad utrustning

Logos kan köras på Windows 7, 8 och 10. Programmet kräver ett diskutrymme på 200 MB. Logos använder sig av Word. Eleven bör använda ett headset. Rekommenderade headset är Microsoft LifeChat LX-3000 och Logitech H340 PC Headset.

Felmeddelandet "det har inträffat ett allvarligt fel"

Felmeddelandet, som inte är så allvarligt, skylls på att Logos har avslutats efter att headsetet har kopplats bort. Anslut headsetet till datorn och avsluta.

Felmeddelande vid förhandsvisning av testprotokoll

Felmeddelandet har som orsak att man inte har valt en skrivare till datorn. Välj skrivare.

Administrationsrättigheter

Det krävs administratörbehörighet vid installation av Logos. Om du inte har behörighet, kan du får det tillfälligt av en person som har behörighet. Om detta inte går, måste en person med sådan behörighet installera Logos på din maskin.

GDPR

Logos är en klientapplikation som installeras lokalt på användarens dator. Data laddas ner och lagras lokalt. Logometrica driver inte klientapplikationerna.

Testrapporterna som genereras av Logos hanteras som vanliga dokument. Användaren bestämmer var dokumenten ska lagras. Dokumentkontroll och arkivering är underställda lokala riktlinjer.

TeamViewer