Meny
Logos-webinar om korrekt kalibrering
Logos och GDPR

GDPR Logos

 

Logos kartlägger de olika delfärdigheterna i läsning. Sammantaget ger Logos en bra bild av vilka delfärdigheter eleven behärskar och vilka han/hon behöver arbeta med. Det kan finnas många olika orsaker till att en elev har stannat av i sin läsutveckling. Syftet med Logos är, oavsett orsak, att peka på de olika utmaningarna och föreslå anpassade åtgärder.

Logos är en klientapplikation som installeras lokalt på användarens dator. Alla data som matas in i Logos sparas lokalt (on-premise). Logometrica har ingen drift av Logos när den installerats på kundens dator.

Efter att tester genomförts i Logos, skapas olika testrapporter. Dessa hanteras som vanliga dokument. Användaren bestämmer själv var dokumenten ska sparas. Policy för dokumentkontroll och säker arkivering är föremål för din kommun/ditt landstings riktlinjer.

 

Fel vid läsning från databas

Logos är förmodligen inte installerat för rätt användare. Databasen är inte inlagd i appdatakatalogen för Logos-användaren.

Logos måste installeras lokalt på datorn (kan inte installeras på server) och installeras för användaren som skall använda Logos.

Dessa headset har vi bra erfarenhet av:

Jack-plugg: Trust Multi Function Headset.

USB: Trust headset produktnr 16976 .

Detta är headset med både högtalare och mikrofon. Om PC:n som används inte har inbyggda högtalare rekommenderar vi användning av stationära standardhögtalare. Vid användning av headset i kombination med stationära högtalare, måste man använda en stereoadapter (splitplug) som delar signalen från uttaget i PC:n. Detta kan bara göras via ytterligare en ingång för mikrofon och en ingång för telefonlur på datamaskinen. Detta kan du inte göra med USB-headset.

USB: Trust headset produktnr 16976 .

Inloggning fungerar ej

Någon användare har gjort en anmälan till oss att det inte går att logga in på Logos.
Det kan bero på flera saker:
• Korrekt användarnamn och lösenord har ej angivits.
• Användaren har raderats ur Logos.
• Användaren har ej tillräckliga rättigheter på den här PC:n. Det uppstår ett problem (speciellt i XP och Vista) med att Logos inte får lov att köra sin Access-databas. Detta beror på att användarna har begränsade rättigheter på den lokala PC:n, vilket hindrar Access-databaserna från att köras. Rättigheterna styrs av operativsystemet och inte av Logos.

Dette kan løses med å øke rettighetene til mappen der Logos-databasen er plassert(C:\Programfiler\Logos\Database eller C:\Programfiler (x86)\Logos\Database). Sørg for at brukerne også har rettighetene Endre og Skrive:

Administrationsrättigheter vid installation av Logos

Om Logos installeras på en PC som redan har en befintlig installation av Logos, kommer Logos att föreslå att det installeras på samma ställe som den föregående installationen. Vid installationen av Logos kommer det automatiskt att tas backup av alla elever med testresultat. Alla elever överförs på så sätt till den nya installationen.

Kom ihåg att det krävs administrationsrättigheter vid programinstallation.

Det är rekommenderat att regelbundet ta backup av elevdata. Det kan göras på följande sätt:
Exportera alla elever till fil. Detta görs genom att starta upp Logos. I menyn, välj ”Fil” och ”Exportera testresultat”. De här elevdata kan importeras igen till Logos med menyvalet ”Fil” och ”Importera testresultat”.

Reaktionstiden blir inte registrerad

På deltest där tiden inte har blivit korrekt registrerad , kommer det i Detaljerad rapport komma fram följande meddelande: Inte registrerat. Det kan bero på flera saker:

1. Ljudinställningen är fel

Mikrofonen är inte tillräckligt känsligt inställd . Då uppfångas inte svaga ljud inte blir uppfångat av datorn. Detta gäller ofta deltest 7 (Grafem-fonem-omkodning ) i uppgiftsdel 1. Vid sådana tillfällen ska testledaren göra en ny kalibrering av ljud! (Se information om detta i Handbok till Logos.

2. Eleven avger svar för tidigt

Icke registrerad reaktionstid kan också bero på att eleven avger svaret innan hela uppgiften är presenterad. Det kan hända i deltest som Fonemsyntes och Fonologiskdiskriminering i uppgiftsdel 1. Avger eleven svar innan den gröna cirkeln visas på skärmen kommer man att höra en "pling"-signal, och då registreras inte reaktionstiden. Välj då Upprepa senare. I annat fall kommer Detaljerad rapport att visa Inte registrerat istället för reaktionstiden.

Aktivering av abonnemang

Kundnamn och Kundnyckel skall återges exakt enligt informationen i kundbrevet. Ha i åtanke att kundnyckeln endast består av små bokstäver och siffror.

Felaktig databas

Detta kan visa på något fel vid installationen. Försök att ladda ner Logos på nytt. Om det inte går, ta kontakt med den tekniska supporten (geir@logometrica.no).


Registrering av ljud

Kalibrering av ljud

Det är viktigt att mikrofonen är optimalt kalibrerad under testning. Det är en förutsättning för korrekt tidsregistrering (R2 och R2-R1) i Logos. Kom ihåg att mikrofonen måste kalibreras före varje test.

Ta en titt på vår video om kalibrering här!

Krymp skärmbilden

Om skärmbilden är för stor, över 100 %, syns bland annat inte Start- och Stoppknappen under de olika deltesterna. Korrigera storleken som följer:
• Gå in på kontrollpanelen
• Klicka på skärmen
• Välj normal (100 %).

Rekommenderad utrustning för att köra Logos

Operativsystem som stöds: Windows 7, 8 och 10.

Diskutrymme: 200 MB

Ljudkort: Anslutningsmöjligheter för mikrofon och högtalare/hörlur behövs, och detta behöver fungera korrekt vid standardinspelning och uppspelning i Windows.

Headset med mikrofon som har USB-kontakt rekommenderas

Logos har inte stöd för Mac eller Chromebook

TeamViewer