Meny

Läsflyt innebär antalet korrekt lästa ord/minut.

Eleven ska högt läsa en text, som visas på skärmen. Texten är en berättelse, som består av fem textavsnitt, som presenteras ett i taget. Testledaren registrerar avkodningsfel genom att trycka på höger musknapp. Lästiden registreras från det att texten presenteras på skärmen till det att eleven har läst sista ordet i textavsnittet och testledaren trycker på m-tangenten. Bra läsflyt är en nödvändig , men inte tillräcklig, förutsättning, för god läsförståelse.

Efter varje textavsnitt får eleven höra tre frågor i hörlurarna och svaren på frågorna utgör underlag et för utvärdering av läsförståelsen. Elevens läsförståelse kartläggs genom att frågorna förknippas med det nyligen lästa textavsnittet, vilket minskar kraven på arbetsminnet. Dessutom är frågorna formulerade så att de fångar upp olika sidor av förståelseprocessen. Deltestet innehåller totalt 15 frågor.