Meny

Texten består av en övningsuppgift och fyra textavsnitt. Textavsnitten presenteras ett i taget på datorskärmenskärmen. Testledaren registrerar avkodningsfel genom att trycka på höger musknapp.

Lästiden registreras från det att texten presenteras på skärmen till det att eleven har läst det sista ordet i textavsnittet och testledaren har tryckt på m-tangenten. Läsflyt refererar till antal korrekt lästa ord per minut. Efter varje textavsnitt får eleven höra fem frågor i hörlurarna och svaret på dessa frågor utgör underlaget för poängen för läsförståelsen.

Deltestet innehåller totalt 20 frågor.