Meny

Antalet siffror ökar gradvis och därmed ställs eleven inför mer och mer krävande uppgifter. Resultatet på deltestet bör jämföras med resultaten på deltest 8, Fonemsyntes. Svårigheter med fonemsyntesen kan vara orsakade av dåligt fonologiskt korttidsminne. Reaktionstiden mäts inte, bara procenten korrekta svar.