Meny

På skärmen visas det flera rader med siffror. Fem siffror presenteras nio gånger i slumpmässig ordningsföljd. Elevens uppgift är att namnge siffrorna så snabbt som möjligt. Tiden mäts från det att siffrorna presenteras på skärmen, tills det att eleven namngett alla siffrorna och tryckt på m- tangenten. Man har på förhand kontrollerat att eleven kan namnen på siffrorna. Det är möjligt för testledaren att under "Anmärkningar" notera om eleven benämner fel vilket måste tas hänsyn till vid utvärderingen av resultaten. Tiden som eleven behöver för att namnge alla siffrorna registreras.