Meny

På skärmen presenteras två stimuli - ett ord och ett homofont icke-ord. Homofona icke-ord uttalas som riktiga ord. Eleven ska identifiera det riktiga ordet i varje uppgift. Ska han/hon lyckas med detta krävs det god ortografisk kunskap. När eleven använder den fonologiska strategin under avkodningsprocessen kommer uppgiften inte att kunna lösas eftersom båda stimuli uttalas likadant. Korrekt svar är avhängigt väl specificerade ortografiska kunskaper. Eleven avger svar genom att trycka på en av två knappar på tangenbordet, beroende på vilket svarsalternativ som är korrekt. Eftersom det bara finns två valmöjligheter är det alltid 50 % chans att svara rätt. I tolkning av resultaten måste man ta hänsyn till den höga gissningsfaktorn.