Meny

Texten och frågorna är konstruerade på samma sätt som i deltest 1, vilket gör det möjligt att göra jämförelser mellan förmågor i läs- och hörförståelse.

Under deltestet får eleven i hörlurarna uppläst en berättelse, som består av fem textavsnitt. Efter varje avsnitt presenteras tre frågor, som eleven ska besvara.