Meny

Eleven skall själv trycka på tangentbordet för att ange om bokstavsraderna är lika eller olika. Säker visuell analys är en viktig förutsättning för korrekt ortografisk avkodning. Eftersom det bara finns två valmöjligheter är det alltid 50 % chans att svara rätt. Vid tolkning av resultaten måste man ta hänsyn till den höga gissningsfaktorn.