Meny

Säker auditiv diskrimineringsförmåga är en viktig förutsättning för att lyckas med uppgifter som kartlägger fonologiska förmågor. Eftersom det bara finns två valmöjligheter är det alltid 50 % chans att svara rätt. Vid tolkning av resultaten måste man ta hänsyn till den höga gissningsfaktorn. Deltestet innehåller 30 uppgifter.