Meny


Testledaren läser meningarna och orden från datorskärmen och eleven skriver orden på ett papper. Testledaren markerar med höger musknapp en gång om ordet är rättstavat och två gånger om det är felstavat. Om testledaren vill upphäva en felmarkering trycker han/hon ytterligare en gång på höger musknapp.
Om eleven gör fyra fel i följd kan testningen avslutas. De obesvarade uppgifterna registreras då som fel när testet avslutas. Antal korrekta svar utgör underlag för beräkning av percentilvärdet. Till båda uppgiftsdelarna är det två övningsuppgifter.
Om testledaren beslutar sig för att avbryta efter fyra fel i följd avhänder han/hon sig ett antal tolkningsmöjligheter. Den kvalitativa bedömningen riskerar att bli lidande.