Meny

Orden finns kvar i upp till fem sekunder på skärmen. Elevens uppgift är att läsa orden så snabbt och korrekt som möjligt. Orden varierar med avseende på tre aspekter: längd, frekvens och komplexitet. De presenteras i slumpmässig ordningsföljd på skärmen, vilket gör det möjligt för testledaren att analysera vilka lingvistiska aspekter som påverkar avkodningsförmågan. Även felanalysen bidrar med användbar information vid tolkning av avkodningssvårigheterna. Denna information är viktig vid utvärdering av strategianvändandet och kartläggning av bemästrandet av strategin. Antal korrekt ord i procent och reaktionstid kartläggs.