Meny

Man har valt att pröva ljudstridiga ord, dvs. ord som inte uttalas i enlighet med konventionella regler för grafem-fonem-korrespondensen. Sådana ord är svåra att avkoda direkt med hjälp av den fonologiska strategin. Dessutom presenteras orden med mycket kort visningstid (200 msek.), något som ytterligare begränsar möjligheten att uppnå bra resultat genom användning av den fonologiska avkodningsstrategin.