Meny

Mellan varje siffra finns ett bestämt tidsintervall (1/2 sek), och uppgiften är att repetera siffrorna i korrekt ordningsföljd. Antalet siffror ökar gradvis och därmed ställs eleven inför mer och mer krävande uppgifter. För att uppnå korrekt svar måste alla upplästa siffror återges i korrekt ordningsföljd. Bara procent korrekta svar registreras, inte tidsåtgången.