Meny

Som nämnt kan grafemet vara en eller flera bokstäver. Till exempel är bokstavskombinationen /skj/ ett grafem och det är viktigt för eleven att känna till vilket språkljud grafemet är förknippat med. Deltestet kartlägger elevens förmåga att säga vilket ljud som motsvarar ett visat grafem. Både enskilda bokstäver och bokstavssekvenser används i texten. Grafemen finns kvar i upp till fem sekunder på skärmen.