Meny

I de första uppgifterna är antalet ord få, men efter hand blir uppgifterna svårare genom att flera ord presenteras. Tidsintervallet mellan varje ord är 1/2 sekund. Uppgiften är att säga de upplästa orden i motsatt ordningsföljd. När orden "präst" och "katt" läses upp skall eleven säga /katt/ och /präst/. För att uppnå korrekt svar måste alla upplästa ord återges i omvänd ordningsföljd. Bara procent korrekta svar registreras, inte tidsåtgång