Meny

God fonemisk medvetenhet kan tillägnas före skolstart och innan de lärt sig bokstavsnamnen. Ett huvudkännetecken för fonemisk medvetenhet är förmågan att kunna höra vilka individuella ljud (fonem) ordet består av. Deltestet innehåller två uppgiftstyper: (1) Att höra det första ljudet i upplästa ord och (2) uppge alla fonemen i upplästa ord.