Meny

Logometrica kommer att anställa en medarbetare som ansvarar för uppföljningen av svenska kunder och användare av Logos.

Vi söker en svenskspråkig specialpedagog, logoped, psykolog eller pedagog.

Du kommer att få varierande arbetsuppgifter: korrigering av certifieringsrapporter, svara på skriftliga förfrågningar och telefon- eller Teams-möten med kunder och användare.

Logos är ett digitalt verktyg för utredning av lässvårigheter och diagnostisering av dyslexi. Det används av över 5 300 specialpedagoger, logopeder, psykologer och pedagoger i skolor.

Vår nya medarbetare ska hjälpa oss att betjäna våra användare i Sverige, samt bidra till att ännu fler svenskar börjar använda Logos.

Du kommer att arbeta hos oss i våra lokaler på Bryne, nära Stavanger.

Vi är fyra anställda och kan erbjuda en bra arbetsmiljö och attraktiva villkor.

Certifierade användare av Logos prioriteras.

Skicka ansökan till torgeir@logometrica.no.

Välkommen att först kontakta oss på telefon +47 51 77 80 45. Siste ansökningsdag er 31. oktober

Kontaktperson är Torgeir Høien.