Meny

Vi lagrar digitalt följande personuppgifter om våra kunder: namn, telefonnummer, e-postadress och faktureringsadress.

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna upprätthålla våra skyldigheter enligt avtal med våra kunder. Vi använder också informationen för att ge våra kunder service i samband med kundrelationen.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och gällande regelverk. Kunder kan begära tillgång till sina egna personuppgifter samt kräva rättelse eller radering av personuppgifter.

Vi säkrar personuppgifter genom både fysisk och virtuell tillgångs- och åtkomstkontroll.

Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till andra, inklusive myndigheter, om vi inte är juridiskt skyldiga att göra det.

Verkställande direktör Torgeir Høien ser till att personuppgiftslagens regler om behandling av personuppgifter följs.

Personuppgifter lagras tills kundrelationen upphör.

Vi använder en cookie på vår webbplats. Denna cookie gör det lättare för besökare att navigera mellan olika webbsidor. Vi kan inte spåra besökare på vår webbplats.

Förfrågningar gällande registrerade personuppgifter, samt krav på rättelse och radering av personuppgifter, kan skickas skriftligen till logometrica@logometrica.no eller Logometrica, P.b. 29, 4349 Bryne

Logometrica

Torgeir Høien

Verkställande direktör