Meny

NOK 525,-

Logos-handboken är uppdaterat med det senaste inom läsforskningen och nya aspekter av Logos.

Förutom vägledning om hur testet används, ger handboken nyttig information om läsning och lässvårigheter.

Beställningsformulär

* Alla kommuner kräver att ett referensnummer anbringas på fakturan. Detta kallas resursnummer, kundnummer, ID-nummer etc., beroende på var du arbetar. Fråga din kommunala arbetsgivare vad relevant referensnummer är och skriv detta. Om du är privatanställd, skriv "Anställd privat"