Meny

Aktuelt

Intervju med professor Torleiv Høien

Professor Høien har en imponerande meritlista och har genom sitt omfattande forskningsarbete bidragit med viktig ny kunskap inom fältet för läs- och skrivsvårigheter. Hur det hela började får du veta i vår exklusiva intervju med Høien här.

Se film
Vill du veta lite mer om Logos? Nedan hittar du nyttig information om testet för dig som förälder, lärare eller specialpedagog.

Föraldrar

Lärare

Speciallärare

Logos är grekiska och betyder ord.

Logos kan användas från årskurs 2 till vuxna.

Logos kartlägger testpersonens läsförmåga och kan upptäcka dyslexi.

Logos mäter läsflyt, förståelse, avkodningsförmåga, delprocesser i avkodningen och rättstavningsförmåga.

Logos föreslår åtgärder baserade på den enskilda elevens resultat.

Logos kan användas till upprepade testningar.

Logos är standardiserat på svenska.

Anmäl dig till certifieringskurs!

I Sverige är det endast Säffle Utvecklings Modell som får arrangera certifierings- och tolkningskurs.

Säffle Utvecklings Modell