Meny

Bli certifierad Logos-användare

Nyhet! Nu har vi släppt en digital certifieringskurs, helt på svenska. Välkommen med din anmälan!

Anmäl dig
Nu har alla skolorna i vår kommun använt Logos i några år. Föräldrarna är jättenöjda, lärarna är jättenöjda och vi i Elevhälsan är mycket nöjda. Specialpedagog i Elevhälsan

Norsk studie lyfter Logos som ett viktigt och tillförlitligt verktyg

BLOGGINLÄGG | Hela 70 procent av deltagarna i en studie i Scandinavian Journal of Educational Research lyfte fram Logos som det bästa verktyget för kartläggning av läs- och skrivsvårigheter, diagnostisering av dyslexi och för att identifiera rätt stödinsatser.

Läs blogginlägget >