Meny

På skärmen visas fem bilder av kända föremål. Totalt finns det 40 bilder, men det är samma föremål som presenteras flera gånger, i slumpmässig ordningsföljd. Elevens uppgift är att namnge alla föremålen så snabbt som möjligt. Tiden mäts från det att bilderna presenteras på skärmen tills att den sista bilden namngetts. Testledaren trycker då snabbt på m-tangenten. Resultatet är den tid eleven använder för att namnge föremålen.