Meny

Logos är omfattande och ger en helhetsbild av elevernas styrkor och utmaningar

INTERVJU | Tia Berg är specialpedagog på Sandesundsveien grundskola åk 1–7 i Sarpborgs kommun, cirka 10 mil sydost om Oslo. Hon har arbetat med Logos länge och har djup kännedom om verktyget och dess fördelar. Här berättar hon om hur hon jobbar i praktiken och vad hon uppskattar mest med Logos.

Läs intervju >Träffa Logometricas nya logopediska rådgivare i Sverige

BLOGGINLÄGG | Sedan mars 2023 är Linnéa Edsmyr logopedisk rådgivare för Logometricas svenska användare av Logos. Med sin gedigna bakgrund som både logoped och specialpedagog har hon djupa kunskaper om läs- och skrivsvårigheter, dyslexiutredningar, analys och pedagogiska åtgärder. Linnéa arbetar också med att utveckla Logometricas svenska kursutbud.

Läs blogginlägget >Logos är tilltalande och roligt för barnen

KUNDCASE | Liselotte Lundberg har arbetat som specialpedagog på socialförvaltningen i Skellefteå kommun i 10 år och använde Logos för att utreda och stödja barn med läs- och skrivsvårigheter. Nu har hon precis gått i pension och hon delar sina erfarenheter av sitt arbete med Logos med oss. ”Systemet är otroligt användbart på många sätt. Man får en djupgående insikt i läsprocessen hos elever med svårigheter”, berättar hon.

Läs kundcaset >Highlights från IDA

BLOGGINLÄGG | Den internationella dyslexikonferensen i Columbus är nu över, och vi som deltog har introducerats till den allra senaste forskningen om viktiga ämnen såsom tidiga språkliga riskfaktorer vid dyslexi, utredningskriterier vid dyslexi, särdrag i flerspråkig språk- och läsutveckling och inte minst särdrag vid språkstörning (DLD).

Läs blogginlägget >Sverige borde ta rygg på Norge gällande hjälpmedel vid nationella prov

BLOGGINLÄGG | Diskussionen kring elever med dyslexis rättigheter till hjälpmedel vid nationella prov har pågått länge i Sverige. Likaså i Norge, där man sedan 2022 har genomfört förändringar som ska ge elever med dyslexi tillgång till samma hjälpmedel som de får i sin vanliga undervisning. Därmed får de också en mer rättvis bedömning. Logometrica anser att det är dags att Sverige följer efter!

Läs blogginlägget >Norsk studie lyfter Logos som ett viktigt och tillförlitligt verktyg

BLOGGINLÄGG | Hela 70 procent av deltagarna i en studie i Scandinavian Journal of Educational Research lyfte fram Logos som det bästa verktyget för kartläggning av läs- och skrivsvårigheter, diagnostisering av dyslexi och för att identifiera rätt stödinsatser.

Läs blogginlägget >

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Beställ Logos
Kontaka oss