Meny

Orden finns kvar i upp till fem sekunder på skärmen. Elevens uppgift är att läsa orden så snabbt och korrekt som möjligt.

Orden varierar med avseende på tre aspekter: längd, frekvens och komplexitet och de presenteras i slumpmässig ordningsföljd. Detta gör det möjligt för testledaren att analysera vilka aspekter av ordet, som påverkar avkodningsförmågan. Även felanalysen bidrar med användbar information vid tolkning av avkodningssvårigheterna. Denna information är viktig vid utvärdering av strategianvändningen och bemästrandet av strategin (se kap. 15).