Meny

Deltestet mäter elevens förmåga att manipulera ljud i upplästa ord, ett test som ofta används vid kartläggning av fonemisk medvetenhet. Eleven får höra ett ord i hörlurarna och uppgiften är att säga vilket ord det blir, när ett bestämt ljud (fonem) tas bort. Exempel: Ordet "sak" läses upp och eleven skall säga vilket ord det blir när ljudet /k/ tas bort. Korrekt svar blir då "sa". Antal korrekta svar i procent och reaktionstid kartläggs.